.

Photo of Milford Sound in New Zealand


भोली अनन्तपुण्यमिल्नेदिन, अनन्तचतुर्दशीब्रत, पूर्णिमाब्रत र मंगलवार सारा दुःख हट्नेछ। अनन्तको पूजागरी अनन्त डोरी बाध्नेदिन सबैको जय होस।

0 comments :

Post a Comment

 
Top