.

Photo of Milford Sound in New Zealand

भोली सोमवार पूर्णिमा साराकार्य सिद्दीगराउन जप, ध्यान गर्नाले ग्रहपिडादुःखकष्टऋणविघ्नबाधा हट्ने विश्वास गरी आकाश दीप विसर्जन र चातुर्मास समाप्ति गरिन्छ। भोली सोमवार पूर्णिमा साराकार्य सिद्दीगराउन जप, ध्यान गर्नाले ग्रहपिडादुःखकष्टऋणविघ्नबाधा हट्ने विश्वास गरी आकाश दीप विसर्जन र चातुर्मास समाप्ति गरिन्छ।

भोली सोमवार पूर्णिमा साराकार्य सिद्दीगराउन जप, ध्यान गर्नाले ग्रहपिडादुःखकष्टऋणविघ्नबाधा हट्ने विश्वास गरी आकाश दीप विसर्जन र चातुर्मास समाप...

Read more »

भोली भगवान धरतिमा आऊने दिन, सारा दुःखकष्ट पीर, बाधा, ग्रह कष्ट, दोषबाट मुक्ति मिल्नेछ भोली भगवान धरतिमा आऊने दिन, सारा दुःखकष्ट पीर, बाधा, ग्रह कष्ट, दोषबाट मुक्ति मिल्नेछ

भोली भगवान धरतिमा आऊने दिन, सारा दुःखकष्ट पीर, बाधा, ग्रह कष्ट, दोषबाट मुक्ति मिल्नेछ। हरिवोधनी एकादशी ठुलीएकादशी,ब्रतबसी दान गरे, फूलतारे, ...

Read more »
 
Top