.

Photo of Milford Sound in New Zealand

भोली स्वस्थानी पूर्णिमा बिधीपूर्वक ब्रत बसे सारा कष्टदशादुःखशान्ति हुने भोली स्वस्थानी पूर्णिमा बिधीपूर्वक ब्रत बसे सारा कष्टदशादुःखशान्ति हुने

भोली स्वस्थानी पूर्णिमा बिधीपूर्वक ब्रत बसे सारा कष्टदशादुःखशान्ति हुने  दिन शास्त्रीय मान्यता छ।माघमहात्म्य शुरूहुने दिन पनि हो। विश्वको एक...

Read more »

भोलि मंगलबार  गणेश र बजरंगबलि पवनपुत्रको पूजा गरी ग्रहदशादोष शान्ति गर्ने दिन भोलि मंगलबार गणेश र बजरंगबलि पवनपुत्रको पूजा गरी ग्रहदशादोष शान्ति गर्ने दिन

भोलि मंगलबार  गणेश र बजरंगबलि पवनपुत्रको पूजा गरी ग्रहदशादोष शान्ति गराउन सकिन्छ।

Read more »

भोली पुत्रदा एकादशी पुत्रपरिवारलाई राम्रो होस भनि ब्रत बसे लाभ मिल्ने। भोली पुत्रदा एकादशी पुत्रपरिवारलाई राम्रो होस भनि ब्रत बसे लाभ मिल्ने।

भोली पुत्रदा एकादशी पुत्रपरिवारलाई राम्रो होस भनि ब्रत बसे लाभ मिल्ने।

Read more »

भोली शुक्रवार गुप्तनवरात्र ब्रत सबैक़ो जय हूनेछ। भोली शुक्रवार गुप्तनवरात्र ब्रत सबैक़ो जय हूनेछ।

भोली शुक्रवार गुप्तनवरात्र ब्रत सबैक़ो जय हूनेछ।

Read more »

आज बिहिवार ग़ुरू र कालीको पूजा गर्नाले शान्ति मिल्ने आज बिहिवार ग़ुरू र कालीको पूजा गर्नाले शान्ति मिल्ने

आज बिहिवार ग़ुरू र कालीको पूजा गर्नाले शान्ति मिल्ने दिन परेको छ। सेतोमत्स्यन्द्रनाथ, गोरखकाली,गुरु र महालक्ष्मीको पूजा गर्ने संयोग आज परेका...

Read more »

भोली सफलाएकादशी शनिवार सारा कार्य सफल गराउन सतप्रयास गर्ने दिनपरेको छ भोली सफलाएकादशी शनिवार सारा कार्य सफल गराउन सतप्रयास गर्ने दिनपरेको छ

भोली सफलाएकादशी शनिवार सारा कार्य सफल गराउन सतप्रयास गर्ने दिनपरेको छ।

Read more »

आज दशदिशाको पूजागरी भोली सफलाएकादशीको ब्रत बस्नाले जीवनलाई सफल बनाउन सकिने कुरा शास्त्रले बताएको छ। आज दशदिशाको पूजागरी भोली सफलाएकादशीको ब्रत बस्नाले जीवनलाई सफल बनाउन सकिने कुरा शास्त्रले बताएको छ।

आज दशदिशाको पूजागरी भोली सफलाएकादशीको ब्रत बस्नाले जीवनलाई सफल बनाउन सकिने कुरा शास्त्रले बताएको छ।

Read more »

पौषमहिनाको आइतवारको दिन कार्यसिद्दी हुने दिन भनि पौषार्करविवार शास्त्रले बताएको छ। पौषमहिनाको आइतवारको दिन कार्यसिद्दी हुने दिन भनि पौषार्करविवार शास्त्रले बताएको छ।

पौषमहिनाको आइतवारको दिन कार्यसिद्दी हुने दिन भनि पौषार्करविवार शास्त्रले बताएको छ।

Read more »
 
Top