.

Photo of Milford Sound in New Zealand

आज आइतवार


रविप्रदोषब्रत, इन्द्रकुमारीपूजन, त्रिपुष्करयोग  विधिपूर्वक पूजा गरे सारारोगग्रहकष्टदोष निवारण हूनेछ।

0 comments :

Post a Comment

 
Top