.

Photo of Milford Sound in New Zealand

आकाश वा अन्तरिक्षमा भएकारंगहरु नै धरतिमा पाइने हो। हेरौ त यी रंगहरु यसरी नै राशि अनुसार  प्रत्येक ब्यक्तिमा रंग र स्वभाव फरक फरक पाईने गरेको छ।

0 comments :

Post a Comment

 
Top