.

Photo of Milford Sound in New Zealand

आजबुधप्रदोष,पुरुषोत्तमद्वादशी,सारा ग्रहदुःखकष्टबाधा शान्ति हुनेदिन परेको छ। बुधवार पुरुषोत्तमास, द्वादशीतिथि,प्रदोषब्रतको संयोग परेको दिन हो।


0 comments :

Post a Comment

 
Top