.

Photo of Milford Sound in New Zealand

आज गुरुवार र इन्द्रायणि पूजा सारा कर्मको प्रायश्चित गर्ने दिन रहेको छ। आजसम्मका सारा दोषहरुको प्रायश्चित गर्न स्वाध्यायको लागी अति उत्तम दिन हो।


0 comments :

Post a Comment

 
Top